Danas, više nego ikada, biznis okruženje je puno nesigurnosti. Mnogi stilovi komunikacije su potpuno zastareli.
Presporo reagujemo na promene koje se stalno dešavaju.
Takvo nesigurno radno okruženje stvara mnogo stresa i pritiska.
Način na koji vodimo naše timove definitivno ima prostora za unapređenje.
Agile leadership može biti veoma koristan za rad sa timovima u takvom okruženju.

Zašto je to tako?
Agile leadership neguje i razvija jedan potpuno drugačiji mindset u odnosu na „tradicionalni“ menadžment. I to je krucijalna stvar koju moramo razumeti.
Prihvatanje činjenice da živimo u potpuno drugačijem vremenu u odnosu na vreme kada smo počeli da koristimo neke liderske stilove.
Druga stvar koju treba da znamo sadžana je u čuvenom Ajnštajnovom citatu:
„Ne možemo rešavati problem koristeći isti način razmišljanja kao kada smo ga kreirali.“
Treća stvar koju moramo razumeti je da je „promena neizbežna.“
Ove tri činjenice su krucijalne za usvajanje novog modela liderstva, agilnog liderstva.
Jer, ako želimo da koristimo agilno liderstvo, prvo treba da promenimo način razmišljanja, da budemo agilni i otvoreni za nove stvari. Postoji jedna sjajna teorija, Teorija U, koju je promovisao Otto Scharmer, koja kaže:

Otvorenost – Otvoren sam prema nečemu što ne znam (još uvek)
Otvoreni um – Razumem
Otvoreno srce – Dopada mi se
Otvorena volja – Želim

Agile leadership je priča bez kraja. Ali, hajde da se vratimo na sam naslov.
Možemo smanjiti stres i pritisak, tako što razumemo sebe i okruženje u kome radimo.

Manji stres za nas dovodi do manjeg stresa za naš tim.

Leave a comment

18 − 2 =

Copyright @ 2019 Coaching Expert Team