„Liderstvo je kreiranje razlike sa namerom.“

Agilni lider se fokusira na razvijanje odnosa, upravljanju situacijama i obezbeđivanju rasta zaposlenih.

U ovo vreme socijalnog distanciranja i rada od kuće, sve gore navedene aktivnosti postaju sve važnije i sve teže da se obezbede u isto vreme. Važno je da ne prestanemo da budemo lideri i da se mi prvi bavimo sobom i svojim timom.

Kreirali smo ovaj ONLINE trening kao podršku pre svega liderima da daju svoj puni doprinos svojoj kompaniji i budu čvrst oslonac svom timu u ovim teškim vremenima.

Bez obzira da li imate lidere sa decenijskim iskustvom ili su postali lideri u skorijem periodu, ovo je novina za sve nas. Otkrićemo zajedno kako da izvučemo maksimalni potencijal iz sebe i budemo primer svojim „timsterima“

Šta vaši lideri dobijaju na treningu:

 • Upotrebljive i odmah primenljive alate za rad sa timovima
 • Jasan fokus na razvoj zaposlenih
 • Set principa koji će im pomoći da upravljaju svojim životom, vode svoje timove i učestvuju u napretku vaše organizacije
 • Dugu listu inspiracija i preporuka
 • Kako da izgrade poverenje koje je ključ u radu sa ljudima

Verujemo da se najvrednije i najodrživije lidersko učenje stvara kroz ljudske interakcije, u razvoju odnosa sa timovima.

Zato je i ovaj trening posvećen tome kroz jedinstveni način izvođenja.

 Prijavi se

Prvi ONLINE trening – Šta to znači?

 „Lideri su oni koji prvi kroče u nepoznato.“ Simon Sinek

Zato je potrebno da i sada nastavimo sa učenjem, modifikujući način izvođenja i adaptiranjem na nove uslove. Ipak, kao i uvek, naše četiri ključne poruke sa ovog treninga itekako nalaze primenu u sadašnjem trenutku, ali i budućnosti, jer su promene biznis modela neminovne:

 • Odmah primeni naučeno
 • Inspiriši sebe i druge na akciju
 • Probudi kreativnost u sebi i drugima
 • Uživaj u radu sa ljudima

Za koga je ovaj trening:

 • Menadžere i lidere svih nivoa
 • Scrum mastere i produkt owner-e
 • Projekt menadžere i tim lidove

Trening počinje „zoom“-iranjem svih učesnika i dogovaranjem kodeksa online ponašanja. Ovo pomaže grupi da ima po njima odgovarajuću komunikaciju i tempo.

Više informacija na: info@cetbalkan.com ili na 063/8690026

Leave a comment

Copyright @ 2019 Coaching Expert Team