Ovaj članak je preuzet sa sajta MovesTheNeedle, https://www.movestheneedle.com/blog, napisao Brant Cooper

Ne možete završiti Lean inovacionu praksu bez agilne komponente.

Agile se odnosi na set vrednosti definisanih u “Agile manifesto” i prvenstveno se odnosi na kompaniju ili tim koji je sposoban da se brzo adaptira i odgovori na nove uvide, pre nego da se “slepo” drži plana. Agilni manifest, koji je prezentovan 2001, stavlja u prvi plan kratke razvojne cikluse (sprintove) kako bi iskoristili novodobijenu informaciju koja može doći sa različitih mesta kao što su nove tehnologije, informacije od korisnika ili problemi u razvoju.

Umesto pretpostavke da biznis zna tačno šta korisniku treba i onda krene u izradu proizvoda strogo se pridržavajući kursa mesec ili godinu dana, mogu napraviti ranu verziju proizvoda i uključiti sugestije korisnika. Ovakva fleksibilnost je tipična za male kompanije ili za IT okruženje, ali je mnogo teže postići fleksibilnost na korporativnom nivou. To je glavni razlog zašto su mnoge korporacije spore kada treba odgovoriti na izazove i ne mogu se tako brzo kretati u odnosu na korisnikove potrebe koje se stalno menjaju.

Još jednom, agilnost nije samo za proizvode.

Agilnost je asesment za prilike, razvoj i komercijalizaciju jer ne možete samo da uskočite u plan i počnete da ga izvršavate. Potreban vam je struktuirani proces za pauziranje, kako bi uključili korisnikovu empatiju i validiranje pretpostavki pre nego što krenete na novi akcioni korak.

Agilna metodologija obezbeđuje tu strukturu.

Ne može svako da ima sprintove tako brze kao male softverske kompanije, ali je kadenca determinisana kompleksnošću proizvoda ili biznis modela. Ovde se misli na proizvod koji nije tako slavno prošao na tržištu kao što se očekivalo.

Možete li se setiti bilo čega što ste mogli da testirate pre nego što ste ga lansirali na tržište i da ste znali da ste na “pravom putu”?

Koja bi vam dužina sprinta bila potrebna kako bi ste iskoristili priliku da testirate održivost?

Nastaviće se …

Leave a comment

three + 15 =

Copyright @ 2019 Coaching Expert Team