Timovi su stubovi svake uspešne kompanije. Zadovoljni timovi grade kulturu koja je fokusirana na ljude i njihove međusobne odnose. Ovo je petlja koja savršeno radi kada svaki element u tom procesu funkcioniše dobro. Nema dobrih timova bez dobrih pojedinaca, nema dobre kompanijske kulture bez dobrih timova. Ali takođe, prosto je nemoguće ostvariti dobre odnose unutar tima ukoliko kompanijska kultura to ne podržava u praksi, ne samo verbalno.

Kod agilnog način rada, ljudi su uvek u fokusu, kako pojedinci tako i timovi. Često se može pročitati u literaturi da su najstabilniji i najefikasniji samoorganizujući timovi. Samoorganizujući timovi se neće desiti sami od sebe. Potrebna je kultura koja podržava i razume ovakav način organizovanja timova. Kreiranje samoorganizujućih timova zahteva ispunjenje brojnih uslova. Jedan od ključnih uslova je da svi članovi tima imaju jednako pravo glasa. Tu na scenu stupa agilni lider, kao neko ko inicira, čuva i neguje jedno takvo okruženje. Jednako pravo glasa može biti teško ostvarivo u praksi, iako će vam većina lidera reći da je u njihovom timu svaki član tima ravnopravan.

Pa kako onda obezbediti da se svaki glas podjednako čuje i uvažava? Agilni lider poseduje visok nivo razvijene empatije, ume da sluša i da oseća „puls“ svog tima. On dobro vlada fasilitatorskim veštinama, ume da „utiša“ glasnije članove tima, da pozove na diskusiju one povučenije  i da podrži stav svakog člana tima. Agilni lider ne osuđuje osobu koja iznosi stavove, on samo preispituje te stavove i trudi se da ih uskladi sa ostatkom tima.  On kreira zdravi balans u timu i na taj način obezbeđuje ravnopravnost svakog pojedinca.

Sa punim uključivanjem i angažovanjem svakog člana samoorganizujući tim postiže svoj puni potencijal i postiže zavidan performans. Lider je tu da čuva , a kompanija da podržava i promoviše takvo okruženje.

Leave a comment

Copyright @ 2019 Coaching Expert Team