U sredu, 17. 12, održan je treći po redu Lean Startup Night događaj u Nordeus Hub-u u organizaciji Coaching Expert Team-a. Tema ove radionice bila je postavljanje ciljeva: Goal Setting in 2020 – kako setovati ciljeve za 2020-tu i što je još važnije, kako ih ostvariti. Događaj je obuhvatao tri radionice:

  • Kako postaviti ciljeve – sa Srdjanom Pavlovicem;
  • Kako ostvariti te ciljeve – sa Bojanom Milutinovicem;
  • Kako meriti progres na tom putu – sa Anom Pegan.

Lean Startup Night je interaktivni događaj, pa su učesnici i ovog puta bili podeljeni u nekoliko grupa. Nakon dobrodošlice i nekoliko uvodnih reči, svaka grupa dobila je svoj zadatak. Radionica je bila koncipirana tako da se novonaučena znanja odmah primenjuju i na  konkretnim primerima, te da svako pruži svoj doprinos, podeli uvide i zapažanja. Bojan Milutinović je diskutovao sa učesnicima, navodeći ih da bliže objasne svoje ciljeve postavljajući im izazovna pitanja. Ana Pegan je, sa druge strane, bila zadužena za isticanje važnosti merenja napretka i pre samog njegovog ispunjenja. Moderatori bi komentarisali ciljeve i preispitivali njihove potencijalne nedostatke, što je doprinelo celokupnoj atmosferi i motivisalo učesnike radionice da se dodatno angažuju.

Zadaci su bili raznovrsni i vremenski uokvireni na prvi kvartal 2020. godine. Različiti zadaci vezani za različite industrije inspirisale su učesnike na raznovrsna rešenja. Mogle su se čuti mnogobrojne kreativne ideje, iz kojih je izniklo puno interesantnih zaključaka i komentara.

Kako je veče odmicalo, postajalo je sve jasnije šta je sve potrebno za adekvatno kreiranje cilja, što će dovesti do veće šanse za njegovo ostvarenje.

Na kraju radionice, učesnici su dobili i poslednji zadatak – da napišu šta su novo naučili i svoje nove uvide zakače na „Jelku saznanja“ (Learning log). Nakon toga usledilo je druženje i netvorking gde su učesnici mogli da podele svoja iskustva i utiske sa radionice, ali i sa svog posla.

Radionicu i predavači i učesnici napuštaju puni utisaka, željno iščekujući sledeće druženje i priliku za dalje napredovanje.

Atmosferu sa događaja možete pogledati u galeriji ispod.

Leave a comment

Copyright @ 2019 Coaching Expert Team