„Nije lako motivisati tim. Takođe, motivaciju stalno treba održavati na zavidnom nivou, jer motivacija nije večna, iz razloga što postoji i demotivacija.“ – Zig Ziglar

Sa druge strane, osećaj koji imate kada motivišete tim i on da prave rezultate je neprocenjiv.

UKOLIKO SE PITATE:

• ŠTA JE PRAVA MOTIVACIJA?
• KAKO JE KORISTITI U RADU SA TIMOVIMA?
• ŠTA MOTIVIŠE MOJE ZAPOSLENE?
• ZAŠTO ISTA STVAR NEKOG MOTIVIŠE, A NEKOG NE?
• KAKO DA SVI ZAJEDNO NAPRAVIMO PROCES ZA MOTIVISANJE SVAKOG POJEDINCA?

 Prijavi se

ONLINE trening motivacije – Šta to znači?

 „Lideri su oni koji prvi kroče u nepoznato.“ Simon Sinek

Zato je potrebno da i sada nastavimo sa učenjem, modifikujući način izvođenja i adaptiranjem na nove uslove. Ipak, kao i uvek, naši odgovori na četiri ključna pitanja kada je motivacija u pitanju itekako nalaze primenu u sadašnjem trenutku, ali i budućnosti, jer su promene biznis modela neminovne:

  • Šta je prava motivacija?
  • Kako da koristite motivacione faktore?
  • Kako da koristite M4 model motivacije?
  • Kako da napravite M4 bazu znanja?

Za koga je ovaj trening:

  • Menadžere i lidere svih nivoa
  • Zaposlene na HR pozicijama
  • Sve kojima je motivacija bitna u radu

Trening počinje „zoom“-iranjem svih učesnika i dogovaranjem kodeksa online ponašanja. Ovo pomaže grupi da ima po njima odgovarajuću komunikaciju i tempo.

Više informacija na: info@cetbalkan.com ili na 063/8690026

Leave a comment

Copyright @ 2019 Coaching Expert Team