Lideri su pre svega ljudi i mogu imati „loš“ dan. Čak i kada im je dan „dobar“ mogu da pokažu znakove nesigurnosti ili slabosti. Svi ponekad možemo biti ranjivi i zato je krucijalno za svakog agilnog lidera da prizna grešku ako je napravi.

Ponekad, u svakodnevnom radu, lideru se može desiti da uopšte ne primeti da je napravio grešku. U tom slučaju, kada shvati da je pogrešio, pravi lider će odmah priznati, jer guranje greške pod tepih može samo pogoršati situaciju i proizvesti čak i gubitak poverenja članova tima.

Na primer, kod pisanja softvera, jedna greška u kodu automatski kaskadira dalju produkciju grešaka. U timu, svaka „nepriznata“ greška može proizvesti drugu i treću grešku. Istovremeno, poverenje u lidera od strane tima se smanjuje sa svakom nepriznatom greškom. Kada se pojavi nepoverenje u timu, ljudi se povlače u sebe ili počinju da traže drugi posao.

Ljudi ne daju otkaz zbog firme već zbog lidera koji ih vodi (ili ne vodi).

Sa druge strane, rešenje ovog „problema“ je veoma jednostavno. Lider ne sme dozvoliti da bude vođen svojim egom, već da iskreno prizna svom timu grešku koju je napravio. Nekada je ta greška bezazlena, a nekada može biti ozbiljna. Tim ima kapacatitet da oprosti svaku grešku ako je lider na vreme prizna i svi zajedno nauče nešto iz nje.

Ukoliko ne napravite previše grešaka, ljudi će vam verovati. Reputacija je na strani lidera.

Ipak, niko nema neograničen kredit da stalno pravi i ponavlja grešku, makar da ih i odmah i iznova stalno priznaje. Treba biti umeren i u svemu imati balans. Samo neko ko uči iz grešaka i kreira takvo okruženje sigurno neće doći u takvu situaciju.

Kreiranje sigurnog okruženja u kome lider i ceo tim uči, raste i razvija se je osnovni zadatak agilnog lidera. U takvom okruženju postoji kultura greške, ljudi ih vrednuju i uče iz njih.

Leave a comment

Copyright @ 2019 Coaching Expert Team