Koučing

Koučing

U radu sa liderima i timovima koristimo koučing pristup. Primenjujemo koučing 1:1, timski koučing, grupni koučing i njihovu kombinaciju, definisanu na osnovu potreba kompanije.
Za lidere smo razvili „Koučing u biznisu“ program za implemetaciju koučing pristupa u vođenju ljudi. Program integriše koučing pristup u liderstvu, podržava lidere u vođenju timova i fokusiran je na ZAŠTO. Ključne karakteristike su:

  • Modularno učenje, četri interaktivna modula
  • Specifičan set aktivnosti i follow up između modula
  • Fokus na implementaciju i održivost
  • Prilagođeno svakom klijentu

Timski koučing je jedan od najmoćnijih alata za rad sa timovima. Neke od prednosti timskog koučinga su:

  • Tim orjentisan na rezultate i iznalaženje najkvalitetnijeg rešenja
  • Povećanje funkcionalnosti i zrelosti tima
  • Ohrabrivanje razvoja i poboljšanje procesa, proizvoda i procedura
  • Bolji međuljudski odnosi i povećanje zadovoljstva
  • Bolji time management i efektivnost tima

 

Kroz koučing kao razvojni alat, radimo sa liderima 1:1 , uživo ili pomoću raznih komunikacionih kanala . Primenjujući koučing na lidere kao pojedince, koučing donosi svež način razmišljanja i daje drugačiju perspektivu koja omogućava da vode svoj biznis mnogo agilnije.

Kontaktirajte nas

Copyright @ 2019 Coaching Expert Team