Da slika govori više od hiljadu reči imali smo prilike da potvrdimo na treningu vizualizacije, timskih igara i agilnog liderstva „Make your visible“ održanog 28. i 29. novembra u jedinstvenom ambijentu beogradskog Hotela „Heritage“.

Predavači su bili su Sabina Lammert iz Nemačke i Srđan Pavlović ispred Coaching Expert Team-a. Ono što izdvaja ovaj trening od ostalih treninga slične tematike je, pored samog sadržaja, i činjenica da je bio održan na srpskom jeziku. Nakon kratkog predstavljanja predavača, započeto je sa check in-om.

Trening je otpočeo predstavljanjem i upoznavanjem, ali umesto uobičajenog načina, polaznici su imali zadatak da sebe predstave ilustracijama. Bio je to izazov za sve, ali, bez obzira na to, zadatak je uspešno obavljen. Tim je bio veoma raznovrstan, sačinjen od ljudi iz različitih sfera poslovanja i sa različitih pozicija, sa različitim interesovanjima, hobijima i očekivanjima, ali sa istim ciljem – da unaprede svoje prezentacione veštine i učine svoje poslovanje zanimljivijim i upečatljivijim. Otvorenost ka novim vidovima i percepcijama poslovanja činilo je ovaj tim, uprkos različitostima, ipak homogenim i usmerenim ka ostvarivanju zajedničke želje za usavršavanjem i otkrivanjem sopstvenih skrivenih potencijala.

Predavači su imali su veoma težak zadatak, s obzirom na to da su svi polaznici bili pomalo bojažljivi kada su njihove umetničke sposobnosti u pitanju, te su, pored svoje motivisanosti i entuzijazma, ipak pomalo sumnjali u to hoće li uspeti da uspešno savladaju osnove vizualizacije. Nestrpljivi polaznici i poprilično zgusnuta agenda bili su razlog više da se odmah prione na posao.

Sabina je sa polaznicima podelila mnoštvo praktičnih saveta kada je u pitanju vizualizacija i prezentovanje ideja na flipčartu, te kako da bilo koja prezentacija postane još zanimljivija, preglednija i urednija, pa samim tim i upečatljivija. Nakon svakog teorijskog objašnjenja sledio je zadatak da bi se naučeno upotrebilo i u praksi, tako da su polaznici ubrzo dobili priliku da kreiraju svoje prve vizualizacije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaslužene pauze za ručak od kreativnog rada bile su u prijatnom foajeu Hotela „Heritage“, gde je druženje uz ukusnu hranu i kafu nastavljeno.

Odmah nakon pauze, polaznici su krenuli da svoja nova saznanja praktično i primenjuju. Uz agilne igre i kratku prezentaciju o agilnom liderstvu koju je održao Srđan Pavlović, prikazane su osnovne karakteristike agilnog lidera, a potom su polaznici dobili zadatak i da vizualizuju svaku od njih. Zanimljivo je to koliko svako različito percipira ove osobine, ali je svaka od tih perspektiva u svakom slučaju ispravna. Ne postoje tačni ili pogrešni odgovori.

 

 

 

 

 

 

 

Drugi dan treninga bio je fokusiran na različite agilne igre koje su doprinele dinamičnosti samog treninga, ali su, pored toga, sve inspirisale i da se dodatno osvrnu na timski rad, liderstvo, kao i međusobnu podršku i saradnju, te da sve to odmah praktično i primene kako bi što uspešnije razrešili zadate izazove i kao tim iz njih izašli kao pobednici. Nakon svake igre odvojeno je vreme za refleksiju i diskusiju, pa se došlo i do izuzetno zanimljivih zaključaka, koji će svima biti od velikog značaja za budućne izazove.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sam kraj treninga bio je rezervisan za osvrt na sve ono što su polaznici imali prilike da nauče za dva dana ove radionice, kao i za iskazivanje svojih impresija o treningu i predavačima. Kolektivni utisak bio je više nego pozitivan, a sve to zbog same prirode treninga koji je doneo odmah primenjljivo znanje. Sećate li se sumnji i zabrinutosti sa početka treninga? Ovaj trening je samo još jedan pokazatelj da vežba i motivacija uvek donose rezultate, s obzirom na to da je kod svih polaznika napredak bio i više nego očigledan – njihove veštine u vizualizaciji sopstvenih ideja za samo dva dana dobile su potpuno novu dimenziju. Svi su bili spremni da nova saznanja odmah inkorporiraju u svoju svakodnevnu rutinu, te na taj način poboljšaju kako svoje prezentacione sposobnosti, tako i percepciju o agilnom uopšte. Benifiti su zaista nemerljivi, jer ovaj trening zapravo predstavlja jedan sveobuhvatni kurs koji svim polaznicima nakon njegovog završetka istog trenutka pruža opipljive rezultate, što ga čini jedinstvenim, a svim polaznicima daje dodatnu motivaciju za dalje usavršavanje.

Nakon retrospektive, usledio je poslednji zadatak – da se kreira vizualizacija koja bi sumirala utiske i znanja sa „Make your work visible“ radionice. Svi su prikazali svoje radove, gde su imali prilike da se osvrnu na svoj napredak i da na primeru prikažu šta su sve imali prilike da nauče. Nakon toga usledila je dodela sertifikata i check out.

Ovime je privedeno kraju dva dana učenja, zabave i usavršavanja novih sposobnosti. Polaznici, ali i predavači, odlaze puni utisaka i novih poznanstava spremni da primene svoje znanje i dodatno unapede novonaučene veštine.

Više fotografije možete pronaći u galeriji ispod:

Leave a comment

Copyright @ 2019 Coaching Expert Team