Često se diskutuje o liderstvu, tipovima menadžmenta ili se vodi beskrajna polemika koje osobine treba da poseduje idealni lider. Svakako, agilni lider je zahvalan, i tu zahvalnost deli sa svojim timom svakodnevno.

U agilnom liderstvu postoji dosta principa koji su veoma primenljivi, tako normalni i jednostavni. Jedan od osnovnih je onaj koji kaže: „Vodi prvo sebe.“

Kada vodimo neki tim, mi automatski moramo biti spremni da preuzmemo odgovornost, kako za sebe, tako i za ceo tim. Možete se opremiti sa puno alata i tehnika za vođenje tima, ali jedna stvar iziskuje posebnu pažnju i trud. Potrebno je da pre svega razumete svoje emocije, svoje vrednosti i svoj stil komunikacije. Kada budete u skladu sa sobom i svojim vrednostima, sa lakoćom ćete razumeti i voditi druge. Članovi tima veoma brzo primete kada niste u skladu sa sobom. I to ne samo koliko je skladno vaše ponašanje sa onim što pričate, već i koliko sami u to verujete.

Jedan veliki lider je rekao da agilni lider daje svoj pun potencijal ako koristi pravilo 50:30:20.

Po tom pravilu, agilni lider treba 50% svog vremena da koristi za upravljanje sobom. To znači da investira u svoj razvoj, da razume svoje emocije i pokuša da ih savlada u toj neprekidnoj borbi sa samim sobom.

Jedan od najboljih alata za praćenje ličnog razvoja je „liderski dnevnik“.

U njemu bar jednom nedeljno odgovarate sami sebi na tri pitanja:

  • Šta sam uradio za razvoj svog tima?
  • Kakav je to uticaj imalo na biznis?
  • Šta sam ja naučio iz toga?

Drugih 30% svog vremena agilni lider treba da koristi za rad sa svojim nadređenim, da diskutuje sa njim i kroz redovan fidbek postavlja pitanje kako njegov rad može doprineti organizaciji i samom nadređenom lideru. Jer svi smo zajedno na putu ka uspehu.

Na kraju, poslednjih 20% svog vremena agilni lider treba da investira u rad sa pirovima, liderima na istoj ili sličnoj poziciji kao on. Slobodan protok informacija, učenje i razmena iskustava u organizaciji je nešto što odvaja uspešnu od manje uspešne organizacije.

A gde je tu tim? Da se nismo malo zabrojali?

Svakako, za svakog člana vašeg agilnog tima važi isto pravilo. Kao agilni lider, vi dopuštate da vaš član tima „investira“ svojih 30% vremena u radu sa vama. I tako u krug, jer agilno liderstvo je dvosmerna komunikacija između lidera i njegovog člana tima kroz konstantni fidbek i refleksiju. Na ovaj način, omogućava se nesmetan protok informacija, energije i taskova. Tako se kreira okruženje u kojem je dozvoljena greška kako bi se iz nje nešto naučilo.

Leave a comment

Copyright @ 2019 Coaching Expert Team